Driepinter. Driemanslog.
31.3.03 


Nix (zelf)censuur of campagne!

...maar een waarschuwing is wel op zijn plaats: dit zijn geen fijne foto's...

meer broodnodige onafhankelijkheid:

David Ignatius
Robert Fisk
Stelling.nl

Update: voor wie het nog niet opgemerkt had: de site van Al Jazeera is een tijdje uit de lucht geweest - een merikaanse daad van cyberwarfare naar verluidt. De engelstalige mirror is in ieder geval weer online.Polter, 9:27 p.m. | permalink |Rustiek


Dil, 6:12 p.m. | permalink |Uit de mailbox

Vorige maand hield de V.N. een wereldwijde opiniepeiling. Ze stelden maar één vraag, namelijk:
"Wilt u alstublieft uw eerlijke mening geven over de oplossing voor het tekort aan voedsel in de rest van de wereld?"
Deze peiling is echter jammerlijk mislukt, want:

  in Afrika wisten ze niet wat "voedsel" was
  in Oost-Europa wisten ze niet wat "eerlijk" was
  in West-Europa wisten ze niet wat "tekort" was
  in China wisten ze niet wat "mening" was
  in het Midden-Oosten wisten ze niet wat een "oplossing" was
  in Zuid-Amerika wisten ze niet wat "alstublieft" was
  in de V.S. wisten ze niet wat "de rest van de wereld" was


Polter, 12:01 p.m. | permalink |Starspangled Icecream

Ice Cream with a Conservative Flavor
Like millions of your fellow Americans, you enjoy ice cream but do NOT enjoy seeing your money funneled to wacko left-wing causes. We are not ashamed of America. We think it's the best country ever, and so we have set out to make the best ice cream ever!


couw, 11:28 a.m. | permalink |

Polter, 9:42 a.m. | permalink |Rondje Vechtstreek (reprise)

Het weer was te mooi om thuis te blijven zitten. Het werk werd even uitgesteld. De fiets uit de schuur getrokken. En geen spijt gekregen.....

ophaalbrug in Loenen a/d Vecht

Oh ja, de lente zat ook in de lucht. Letterlijk en figuurlijk:

ooievaar bij Loenen a/d VechtDil, 12:25 a.m. | permalink |

29.3.03 


Poème Électronique
[of: waar een voorliefde voor de muziek van Frank Zappa al niet toe leidt]

Alleen het Atomium herinnert tegenwoordig nog aan de wereldtentoonstelling van 1958 te Brussel. Het was in al zijn krakkemikkigheid ook toen al een van de markantste bouwwerken van de Expo. Veel minder bekendheid geniet het Nederlandse Philips-paviljoen, dat niet alleen door zijn bijzondere vorm maar juist ook door hetgeen er plaats vond een ereplaats in de kunstgeschiedenis verdient. In het dit paviljoen werd namelijk aan de lopende band het Poème Électronique, een licht- en geluidsspektakel van architect Le Corbusier en componist Edgar Varèse opgevoerd. En u weet het: zonder Varèse was de muzikale weelde van Frank Zappa ondenkbaar geweest (tussen twee haakjes: het lijkt er op dat de familie nog wat in petto heeft...).
Uw loggende archivaris telde al deze elementen bij elkaar op, voegde er een duik in de depots aan toe en kwam met het volgende resultaat:


RK 2582-3 De blikvanger bij het Philips Paviljoen.

Drieduizend séances in Philips Paviljoen

ANDERHALF MILJOEN MENSEN WAREN GETUIGE VAN LE CORBUSIERS POÈME ÉLECTRONIQUE

Toen op zondag 19 oktober 1958 na de laatste séance van het "Poème électronique" de deuren van het Philips Paviljoen zich achter de vertrekkende bezoekers sloten, waren niet minder dan anderhalfmiljoen mensen getuige geweest van Le Corbusiers visie op het tijdsgebeuren. Drieduizend maal waren de beelden, die deze architect in een acht minuten durend scenario bundelde, langs de wanden van het door hem ontworpen paviljoen gegleden, drieduizend maal hadden de soms strelende maar veelal schrijnende schrille klanken van Edgar Varèse's "georganiseerde geluid" de oren getroffen van een auditorium, dat op de meest uiteenlopende wijzen gereageerd heeft op het boeiend spektakel van deze presentatie van vreedzaam willen en technisch kunnen.

Velen waren diep getroffen door datgene wat Le Corbusier hun te zeggen had. Anderen hebben de schouders opgehaald en wisten niet beter te doen dan de verwarring zo snel mogelijk te ontvluchten. Geen evenement van deze aan spectaculaire gebeurtenissen zo rijke Wereldtentoonstelling is waarschijnlijk zo veelvuldig onderwerp van voor- en tegenspraak geweest. Zowel experts als outsiders hebben onomwonden het hunne gezegd en wie deze meningen en opvattingen geregistreerd zou hebben, had ongetwijfeld een zeer bonte bloemlezing kunnen samenstellen

Hoewel reeds vier dagen na de officiële opening van Expo '58 de pers in de gelegenheid werd gesteld van het "poème" kennis te nemen, kon eerst op 18 mei worden begonnen met de reeks van voorstellingen voor het publiek. De artistieke "finishing touch" moest nog gezet worden en de kinderziektes in het samenspel overwonnen. Bovendien was er aanvankelijk overlast van water, terwijl ook de ratten zich niet onbetuigd lieten. Van de 18de mei af was het een komen en gaan van kijkers uit alle lagen van de bevolking van schier alle landen van de wereld. Het gastenboek, waarin de groten der aarde hun handtekening zetten, vermeldt reeksen van roemruchte namen. Vorsten en regeringsleiders gaven acte de presence, evenals kunstenaars en technische experts. Tot tweemaal toe vereerden Koningin Juliana en Prins Bernhard het paviljoen met een bezoek. Koning Boudewijn kwam, evenals verschillende andere leden van het Belgische vorstenhuis. De bondspresidenten van Duitsland en Oostenrijk werden officieel ontvangen. Andere autoriteiten gaven er de voorkeur aan om onaangediend, als naamlozen te midden van de massa, het gebeuren te ondergaan.

RK 2591-15 Beeld uit het 'poème électronique'. Een waarschuwend teken was de gigantische palmboom na de ontploffing van een atoombom.


Het meest enthousiast was ongetwijfeld de dirigent van het Philadelphia Symphony Orchestra, Eugene Ormandy, die met zijn ensemble naar Brussel gekomen was om in het Amerikaanse paviljoen een aantal concerten te geven. Ormandy was zozeer door het uitzonderlijk gebeuren getroffen, dat hij zijn mensen er toe zette zich persoonlijk met het "poème électronique" te confronteren. De violist Isaac Stern gaf eveneens blijken van instemming, terwijl de dirigent Sir malcolm Sargent onverholen zijn bewondering uitsprak. Er was critiek, gefundeerde en ongemotiveerde, soms op het gehele gebeuren, soms slechts op details. Over de architectonische prestatie van Le Corbusier was men unaniem vol lof Akoestici en mensen uit muziekkringen hadden grote waardering voor de wijze waarop Philips-technici Varèse's geluid ruimtelijk gestalte hadden gegeven. Het beeldverhaal van Le Corbusier was volgens sommigen te weinig progressief en bleef - aldus deze zegslieden - duidelijk achter bij de prestaties van Varèse. Zo was jhr. Sandberg, directeur van het Amsterdams Stedelijk Museum, van oordeel dat het "poeem" inspirerend werkte, dat een kunstwerk van betekenis was ontstaan, waarbij echter de uitbeelding tekort schoot ten opzichte van de verklanking.

De moderne publiciteitsmiddelen hebben hun kansen niet ongebruikt gelaten. pers, radio, film en televisie vonden alle bijzondere elementen van hun gading. Met het "Atomium" werd het Philips Paviljoen om zijn merkwaardige vorm tot meest gefotografeerde object verheven. Journalistieke activiteit had duizenden publicaties in dagbladen en tijdschriften over de gehele wereld ten gevolge. Radioreporters illustreerden hun Expo-commentaren met geluidsflarden uit Varèse's compositie, terwijl diverse televisiestations poeem en paviljoen bij de kijkers thuis brachten.

RK 2640-17 Het technisch hart van het Philips Paviljoen. Hier werd het automatisch verloop van de beeldprojectie, de lichteffecten en het geluidsdecor gerealiseerd.


Philips ziet terug op een uiterst merkwaardig experiment, waartoe ir. L.C. Kalff het initiatief nam. Le Corbusier - met paviljoen en conceptie van het poeem - en Varèse met zijn 'georganiseerd geluid" hebben er een belangrijk aandeel in gehad. Dank zij de magische middelen van de moderne techniek heeft beider boodschap echter een wereldomvattende reikwijdte gekregen. dat zij niet zonder meer door iedereen werd geaccepteerd en zelfs menigmaal op fel verweer stootte, is begrijpelijk voor een gebeuren, dat zich geheel buiten de orde van het gewoonlijk gepresenteerde bewoog. Dat zij echter niet werd genegeerd maar als experiment een eerlijke kans kreeg - ook bij het "grote publiek" - mag alles een zeer belangrijk winstpunt worden beschouwd.

Het was de eerste maal dat op een dergelijke, spectaculaire wijze een synthese tussen akoestische, picturale, cinematografische, fotografische en plastische kunstvormen werd geoffreerd. Het kan zijn dat hier een richting werd ingeslagen die onvermoede mogelijkheden biedt voor een nieuwe wijze van creëren zowel als het beleven van kunst. Expo '58 ligt achter ons maar degenen die naar vernieuwing streven zullen ongetwijfeld voortgaan in het voetspoor van pioniers als Le Corbusier en Varèse en dankbaar gebruik maken van de mogelijkheden, die de moderne elektronica biedt.

[NA: 2.19.027, inv.nr. 18, dossier Gedenkboek]


Polter, 1:56 p.m. | permalink |

28.3.03 


Rorschach


roept U maar


couw, 5:02 p.m. | permalink |Protestactie...


Via: Tafkas


Dil, 2:53 p.m. | permalink |Voor de hele familie


Homeland Insecurity - grab your die, watch your rights die!


couw, 1:47 p.m. | permalink |Dodemogendhedenmode

Momenteel in de mode: trainingsjacks met het logo van een -liefst ter ziele zijnde- natie. Steeds meer rode jacks met 'CCCP' of 'USSR', blauwe jacks met 'DDR' en zelfs blauw-rode met 'Cuba' erop lopen je tegemoet.
Ik denk dat ik maar eens 'Imperium Romanorum' of 'SPQR' op mijn buik ga kalken.Polter, 1:43 p.m. | permalink |

couw, 1:25 p.m. | permalink |Polter, 9:11 a.m. | permalink |

27.3.03 


Rare mist, rare kleuren, rare sfeer

Gisteravond hing er een dunne mist over Greifswald. Het was nog vroeg in de avond en de lucht glansde nog donkerblauw. De Natriumlampen verspreidden hun oranje gloed in de mist. Weer ander lampen voegden gele en groene kleuren toe. Al met al onstond er een aardig spookachtige sfeer die door het door de mist gedempte geluid nog eens werd verhoogd. Hieronder een paar leuke verpolterde plaatjes (klikken om te vergroten).couw, 4:08 p.m. | permalink |Rondje Vechtstreek (slot)

De foto's aanklikken voor een vergroting

Na Nigtevecht volgen we de dijk nog een paar kilometer en komen dan op de provinciale weg naar Nederhorst den Berg. Die volgen we linksaf een paar honderd meter en volgen dan direct de Vecht weer via nog zo'n prachtig dijkje. Even verderop kunnen we aan de overkant van het water huize Zwaanwijck zien liggen.

Zwaanwijck

Aan het eind van het dijkje duiken we, even over de brug naar rechts, het Googpad in. Dit mooie paadje voert ons dwars door de Ankeveense plassen weer naar de rand van Nederhorst den Berg. Aan de linkerkant heb je een blik op de prachtige rietkragen van de plassen. Je kunt je voorstellen hoe mooi het hier in de winter moet zijn om te schaatsen. De naam Googpad komt van 'de Goog', een buurtschap dat hier ligt. Inwoners worden 'Googelaars' genoemd.
Aan het eind van het Googpad slaan we linksaf en vervolgen onze weg langs de rand van Nederhorst den Berg. Verderop, buiten het dorp, komen we weer bij de Vecht en volgen deze weer. Nu hebben we hem aan onze rechterhand en zijn dus al weer op de weg terug. Ondanks dat we hier al geweest zijn lijkt alles nieuw omdat we in tegenovergestelde richting rijden. Een aantal kilometers verderop komen we in Vreeland aan. Een mooi oud dorpje aan de rivier. De bocht, vlak voor je het dorp inrijdt, biedt een mooi uitzicht over het water.

het Googpad, dwars door de Ankeveense plassen gezicht op Vreeland

We rijden nu niet de hele Vecht langs weer terug naar Utrecht, maar slaan bij Loenen linksaf de Lambertskade in. Een onverhard pad maar voldoende stevig om op te fietsen. ATB-ers kom je hier niet tegen. Sowieso kennen niet veel mensen dit pad dat dwars door de Loosdrechtse Plassen gaat. Opvallend is hier het verschil tussen de plas links van je en die aan je rechterhand. Je kan altijd mooi zien uit welke hoek de wind waait. Het water aan de ene kant is in beweging en de andere zijde is dan bijna een spiegel. Voor je gemiddelde moet je dit pad niet nemen want het is erg smal. Bovendien moet je, vooral op mooie dagen, uitkijken voor wandelaars. En vlak na wat regen verandert het snel in een modderboel. Dan rijd ik liever even om tot de Mijndense Sluis; fietsen poetsen is niet mijn grootste hobby...

Lambertskade

We rijden dan Oud-Loosdrecht door en komen bij twee fraaie monumenten. Aan de rechterkant kasteel Sypesteyn en daartegenover het kerkje van Loosdrecht, de Sijpekerk.

kasteel Sypesteyn het kerkje van Loosdrecht
De geschiedenis van het kasteel Sypesteyn mag opmerkelijk worden genoemd. Het werd gebouwd aan het begin van de twintigste eeuw met originele materialen als eeuwenoude kloostermoppen en antieke deuren om daarmee een eerbetoon te geven aan de familie Van Sypesteyn, die op deze plek gewoond zou hebben. De bedenker van dit romantisch ideaal was de laatste mannelijke telg van het geslacht Jhr. C.H.C.A. van Sypesteyn, die in 1937 kinderloos stierf.
Zijn levenswerk bestond uit het laten herrijzen van het oorspronkelijk Middeleeuws stamslot, zij het niet met de bedoeling om er permanent in te gaan wonen. Van Sypesteyn bezat namelijk nog een passie en dat was het verzamelen van oude kunst en kunstnijverheid. Zijn leven lang kocht (en verkocht) hij alles wat hem de moeite waard leek: van oude bouwmaterialen tot porseleinen damstenen!
Tegenover het kasteel ligt het charmante kerkje van Loosdrecht. Vorig jaar tijdens een open dag mocht ik de toren eens op. Via een nauw trapje werd ik beloond met een zeer fraai uitzicht. De heer B. de Ligt heeft interessant onderzoek naar de geschiedenis van de kerk gedaan.
Het oranje licht dat op de kerk schijnt is fantastisch. Er boven hangt een volle maan. Maar de tijd dringt, de zon gaat onder dus fietsen we weer door. Via Boomhoek, Breukelenveen, Tienhoven en Westbroek komen we weer in Utrecht. Het laatste stuk is adembenemend door een prachtige zonsondergang. Dát is pas thuiskomen...

zonsondergang boven Tienhoven


Dil, 2:09 p.m. | permalink |

Polter, 11:41 a.m. | permalink |

26.3.03 


Tip

We hebben er allemaal tot onze ergernis wel eens mee te maken gehad: de tijdelijke onbereikbarheid van Blogger. Wil je eens een keer iets posten, doet dat vermaledijde programma het niet... Met Bloggar is dat nu ten einde: tafkas verzekerde me dat het programma gewoon als posting-programma werkt wanneer Blogger plat ligt.
Stappen: 1. downloaden 2. registreren (als bij blogger) 3. posten.
Een kind kan de was doen.Polter, 11:20 p.m. | permalink |Gelukkig...

...weten ze in Iran nog wat subtiliteit is :-)Polter, 8:02 p.m. | permalink |Speciaal voor Joep

Driepinter is altijd zorgzaam als het om zijn lezertjes gaat. Nadat Joep twijfels uitte over de openbaarheid van de Merikaanse plannen voor de toekomst in het Midden Oosten, stootte Driepinter bij zijn Internet recherches op dit artikel. Hierin worden de belangrijkste openbare documenten besproken. Voorts zijn er links naar de originele documenten en naar talrijke analyses.


couw, 3:24 p.m. | permalink |Lektuur voor Balkenende en Bos

Nu de nederlandse regeringspartners in spé het eens zijn geworden, is het misschien raadzaam dat de heren toch nog even doorlezen waar het nou eigenlijk om ging: VN Resolutie 1441.
Voor de goede lezer: de Veiligheidsraad is degene die Irak voor "serious consequences" waarschuwt. Dat is -- om de kennelijk verbleekte herinnering op te frissen -- dezelfde Veiligheidsraad die zich met grote meerderheid tegen deze oorlog heeft uitgesproken.
Om deze resolutie dan te citeren als onderbouwing voor het verwerpen van een besluit van die Veiligheidsraad is diplomatiek wel ontzettend frot en een belediging voor elke geinformeerde kiezer. Ik had liever gehad dat de heren hadden gezegd: "Tja, luister eens de Merikanen zijn nu eenmaal een belangrijker partner dan de rest van de wereld. En de veiligheidsraad is maar een ouwe-lullen club. Die kunnen wel theekransjes houden maar nou moeten er koeken gebakken worden." Daar kan de Nederelandse kiezer zich nog wel in vinden, dat heeft Fortuyn immers bewezen.
De PvdA laat haar morele ruggegraat als dunne stront uit haar achterste sijpelen en sluit zich bij de Christelijke geleipartij aan. Nederland presenteert zich als de marionet die het is. Vroeger konder we nog met trots zeggen "waarin een klein land groot kan zijn." Het lijkt erop alleen nog in kontenkruipen en hielenlikken.
Stelletje flapdrollen.


couw, 2:28 p.m. | permalink |Coalition of the unablecouw, 12:19 p.m. | permalink |Food for Thought


couw, 11:13 a.m. | permalink |

25.3.03 


Polter in zandstorm...

Polter in zandstormDil, 9:52 p.m. | permalink |Wrange schoonheid

merikanen in zandstorm

merikaan met tank in zandstorm


Polter, 8:24 p.m. | permalink |

Polter, 6:42 p.m. | permalink |toen, nu, straks...couw, 11:56 a.m. | permalink |

24.3.03 


Onder de indruk

Hier raak ik altijd van onder de indruk. Je voelt je klein en nietig worden. Juist in deze tijden vraag je je in verwondering af waar we toch mee bezig zijn....

European sunset

Bron: Astronomy Picture Of The Day


Dil, 9:32 p.m. | permalink |Het leukste aan platenkopen is nog altijd de oude binnenhoes...couw, 3:58 p.m. | permalink |Deep concerns

Fear of the US government is not based solely on this invasion, but on the background from which it arises: An openly-declared determination to rule the world by force, the one dimension in which US power is supreme, and to make sure that there will never be any challenge to that domination.

[...]

Even before the Bush administration sharply escalated these fears in recent months, intelligence and international affairs specialists were informing anyone who wanted to listen that the policies Washington is pursuing are likely to lead to an increase in terror and proliferation of weapons of mass destruction, for revenge or simply deterrence.Polter, 11:51 a.m. | permalink |

Polter, 9:27 a.m. | permalink |Rondje Vechtstreek (4)

De foto's aanklikken voor een vergroting
Als we onze route vervolgen komen we een merkwaardig huis tegen. Het gebouw bewijst mijns inziens op overtuigende wijze dat over smaak wel degelijk valt te twisten. En ik ben niet de enige; gedurende minstens een half jaar heeft er met groot gekalkte letters 'wansmaak' op de gevel gestaan van dit nog in aanbouw zijnde huis.

wansmaak

We rijden verder en gaan aan het eind de brug over en volgen meteen links het water weer. We rijden Nederhorst den Berg in. Hier verlaten we het water voor even en komen langs een fraai kasteel.

Kasteel Nederhorst

Het kasteel 'Nederhorst' is afkomstig uit de 13e eeuw met een zeshoekige toren die in 1635 werd voltooid en na een brand in 1971 weer werd gerestaureerd. Het smeedijzeren hek is erg mooi en dateert van rond 1730. Kasteel Nederhorst behoorde aanvankelijk tot Amstelland, dat aan de bisschop van Urecht toebehoorde. Later wordt het kasteel een leen van Noord-Holland, maar in het begin van negentiende eeuw behoorde het kasteel wederom tot de provincie Utrecht. Tenslotte werd in 1819 Nederhorst den Berg, en daarmee het kasteel Nederhorst, definitief bij Noord-Holland gevoegd. In kasteel Nederhorst en in de bijgebouwen zijn nu een aantal kantoren gevestigd, waaronder de Toonder Studio's, de studio's waar niet alleen de befaamde strips van Tom Poes en de heer van stand Ollie B. Bommel worden vervaardigd, maar ook nog vele andere strips het licht zien.
Honderd meter na het kasteel rijden we linksaf langs de kerk de polders in. Aan het eind ontmoeten we de Vecht weer en schieten rechtsaf een prachtig dijkje op. Hier is het bijna altijd heerlijk rustig. Het is een fantastisch stukje Holland. Een eind verderop kun je je favoriete bootje uitzoeken. Ik vrees wel dat je een dikke beurs mee moet brengen...

Bootje kopen...?

Verderop, aan de overkant van het water, ligt Nigtevecht. Een klein 'dromerig' dorpje, zoals dat in een wandelbeschrijving van het dagblad Trouw wordt genoemd. De hier vermelde wandeling doet zowel Nigtevecht als het kasteel Nederhorst aan en heet dan ook de 'Bommelsteinroute' als verwijzing naar de Toonderstudio's.
Vanaf deze kant van de dijk kun je met een historisch pontje naar de overkant. Nog niet zolang geleden draaide je jezelf met een lier handmatig heen en / of weer. Nu zit er een motortje in.

Het pontje van Nigtevecht Het pontje van Nigtevecht

Ik ga deze keer niet met het pontje mee maar vervolg mijn weg naar de volgende aflevering...

Wordt vervolgd...


Dil, 12:55 a.m. | permalink |

23.3.03 


Geheime weblogmeeting

Afgelopen zaterdagavond heeft uw verslaggever de hand weten te leggen een foto van een geheime weblogmeeting. Deze vond plaats in cafe Jan Primus te Utrecht. De foto is niet erg duidelijk maar volgens betrouwbare bron waren in ieder geval Polter en Tafkas bij deze meeting aanwezig. Op de foto is nog een derde persoon te zien. De identiteit van deze deelnemer moet nog worden vastgesteld. Volgens ooggetuigen werd de bijeenkomst begeleid door een aanzienlijke hoeveelheid vitaminen. Wat er besproken werd is vooralsnog onbekend.

weblogmeetingDil, 5:55 p.m. | permalink |

22.3.03 


Ondertussen...Polter, 11:05 a.m. | permalink |

21.3.03 


Dubya's War

Even minimal casualties and devastation will not justify overturning international norms that have prevailed for sixty years.Polter, 11:50 p.m. | permalink |Voor de hoes en de titel

Vanmiddag heb ik even pauze genomen van mijn werk en ben weer eens bij de tweede hands platenzaak binnengelopen. Dat kost meestal meer tijd dan ik eigenlijk heb omdat de aardige man daar me altijd zoveel onder de neus duwt om eens naar te luisteren. Vaak blijft het bij alleen maar eens luisteren maar dat lijkt de beste man niet te deren. Volgens mij heeft hij zijn zaakje vooral om af en toe eens iemand over te vloer te krijgen. Vandaag was het niet veel soeps. Een paar platen geluisterd en er maar twee meegenomen. Een van de Art Ensemble of Chicago en een van een collectief van DDR acteurs en schrijvers. De laatste plaat heb ik overigens niet geluisterd. Dat hoop ik vanavond nog te doen, als het werk hier af is. Ik heb de plaat (een 10" op het Oostduitse ETERNA label) dan ook voor de hoes en voor de titel meegenomen (ik hoefde niet eens te betalen wat me in mijn inschatting over de beste man bevestigd; ik heb hem maar een fooi gegeven). Want zeg nou eerlijk: zou jij deze plaat laten staan?couw, 8:48 p.m. | permalink |Ernst te nemen...


Uit de Ostsee Zeitung


couw, 1:50 p.m. | permalink |Verpeste discussies

Nu alle reacties weer online lijken te zijn loont het zich nog eens naar beneden te scrollen en eens te kijken naar al die lange discussies van vorige week die zo abrupt onderbroken werden. Dan kunnen jullie allemaal ook de link weer vinden naar mijn persoonlijke associatie met het bericht van de uitgebroken vogelpest. Voor wie te lui is die klikt maar gewoon hierboven. Wel het geluid lekker opendraaien hoor!


couw, 11:44 a.m. | permalink |

Polter, 11:06 a.m. | permalink |Polter luistertVarious
The future sounds of jazz
Volume 9 (2003)


Polter, 10:45 a.m. | permalink |

20.3.03 


Dear Governor Bush

So today is what you call "the moment of truth," the day that "France and the rest of world have to show their cards on the table." I'm glad to hear that this day has finally arrived. Because, I gotta tell ya, having survived 440 days of your lying and conniving, I wasn't sure if I could take much more. So I'm glad to hear that today is Truth Day, 'cause I got a few truths I would like to share with you...Polter, 11:05 a.m. | permalink |

Polter, 10:45 a.m. | permalink |Rondje Vechtstreek (3)

De foto's aanklikken voor een vergroting
De route langs de Vecht is een van mijn favorieten. Elke keer weer is het anders. Niet alleen onder invloed van de seizoenen, ook het weer en het tijdstip van de dag draagt daar toe bij. Zo vroeg in het voorjaar is het er rustig. Een paar auto's, meestal bestemmingsverkeer, een enkele fietser zoals ik. Het sluisje vlak voordat je Nieuwersluis binnen rijdt, ligt er nog verlaten bij. Het valt nu extra op hoe klein het wel niet is. Het is het verbindingswatertje tussen de Vecht en de Loosdrechtse plassen. Er passen net twee of drie bootjes van sloepformaat in. Ik weet eigenlijk nog steeds niet hoe het heet, als het al een naam heeft...

sluisje sluisje

Verderop komen we weer zo'n prachtig landgoed van een rijke familie tegen. Behalve een eigen aanlegsteiger is er hier ook een terras aan het water. Marco Bakker mocht ik er eens aan de witte wijn zien zitten. Hij was met zijn boot...

langs de Vecht

Verder rijdend komen we in Nieuwersluis. Daar staat de Koning Willem III kazarne. Althans, het was een kazerne van 1880 tot de Tweede Wereldoorlog. Daarna werd het de strafgevangenis van de krijgsmacht. De naam Nieuwersluis zal bij oud-dienstplichtigen dus nog wel bekend in de oren klinken. Daar kwam je niet terecht voor een kussengevecht ofzo. Die militaire functie heeft het complex niet meer. Het is nu een vrouwengevangenis.
Voormalige Koning Willem III kazerne Ingang van de voormalige Koning Willem III kazerne Trouw tot in den dood
We stappen weer op en fietsen verder richting Loenen en de volgende aflevering...

Wordt vervolgt...


Dil, 12:14 a.m. | permalink |

     DRIEPINTER     

DriemanslogUitgangspunten

1. Dit log gaat niet noodzakelijkerwijs over bier en/of melk
2. Elke logger post wanneer het hem uitkomt
3. Noch op het aantal posts, noch op het tijdstip van posten is een beperking van kracht
4. Niemand grijpt in in andermans postings
5. Algemene normen van fatsoen en betamelijkheid (onderling te bepalen onder het genot van enige alcoholische versnaperingen) worden in acht genomen

LINKSDilPolterLinkgeest


ARCHIEF

 
Top Weblog Commenting by HaloScan.com