Driepinter. Driemanslog.
30.6.04 


Speedsonnet

... In Iran heeft een vrouw het leven geschonken aan een kikker. Het dier is van larve tot een volwassen kikker in haar lichaam gegroeid. Medische experts zeggen dat de kikker een aantal menselijke karakteristieken bezit. (Bron: Gazet van Antwerpen) ...


   RANA ERECTUS

   Een kleine kop, een veel te grote kaak,
   een bolle buik en slijmerige poten,
   wellevendheid die hoort bij moddersloten
   en zeer opvallend ook: veel luid gekwaak.

   Wij hebben ook zoiets in Nederland,
   hier heet dat wezen Emiel Ratelband.Polter, 1:48 p.m. | permalink |We onderbreken dit weblog voor...couw, 11:32 a.m. | permalink |Spelletje

Hoewel ik niet vind dat Dick Advocaat te hard is aangepakt door de Nederlandse sportpers zijn er door anderen wel dingen gezegd die niet door de beugel kunnen. Een fan van J.P. ben ik geenszins, zijn uitspraken lijken mij eerder olie op het vuur dan dat er een einde komt aan de "demonisering" van onze Dick, maar hier ben ik het wel met hem eens. De grapjes die er via internet hier over Dick Advocaat in mijn mailbox verschijnen zijn nog alleszins mild te noemen. Maar ik vraag me wel af waar de grens ligt. Ik, voor mijzelf, kan die wel aardig trekken, meet ik mij aan. De vernieling van de foto van Beckham op een tentoonstelling in Londen is niet van mijn hand.
Maar zo langzamerhand lijkt de hele voetbalwereld gek geworden en houd ik mijn hart vast. Ik herinner mij nog de speler uit een Zuid-Amerikaans land die, na terugkomst van een, voor het nationale elftal waarin hij speelde, verloren toernooi, de kogel kreeg van een "supporter". Laten we hopen dat dat geen navolging vindt. Laten we nog eens denken aan de persconferentie die Rudi Völler gaf vóór de wedstrijd tegen Nederland: "Ach, het is tenslotte maar een spelletje". In dit licht krijgt dat cliché weer eens volop betekenis.


Dil, 8:56 a.m. | permalink |

29.6.04 


365 dagencouw, 7:59 p.m. | permalink |24 urencouw, 7:20 p.m. | permalink |Leuke casus

Gisteren bracht ik met mijn collega's een bezoek aan het koninklijk huis archief. Deze dienst is een particuliere instelling, belast met het bewaren van de persoonlijke archieven van de leden van het koninklijk huis, aanverwanten en leden van de hofhouding. Naast archiefmateriaal bewaart het KHA allerhande kunstwerken, objecten en aanhankelijkheidsbetuigingen (onvoorstelbaar wat een berg rommel je daar kunt zien! Vele tientallen ceremoniele troffels van eerste steenleggingen en honderden voorzittershamers), en beheert het een eigen bibliotheek.
In die bibliotheek ontspon zich nu een aardige discussie: de aanwezige exemplaren van de autobiografieën van Schmelzer en Zijlstra waren door de auteurs aan prins Bernhard geschonken. Beide boeken hadden een opdracht met als strekking "Ter herinnering aan een jarenlange gezamenlijke inzet voor de nederlandse economie".
De discussie richtte zich op het punt of deze boeken nu bibliotheekmateriaal waren, of - door die opdrachten - archiefmateriaal. In een bibliotheek vind je werken ter naslag, boeken die in dezelfde vorm op een groot aantal plaatsen beschikbaar zijn. De opdrachten in deze exemplaren maakten ze echter uniek en deed ze aan het archief-criterium "neerslag van een werkproces" voldoen.
Het is een discussie die eindeloos gevoerd kan worden, maar het deed me goed dat de directeur van het KHA, toen ik hem direct op de man af vroeg of deze boeken voor hem bibliotheekmateriaal of archief waren, zonder aarzelen met een knipoog antwoordde: "Archief natuurlijk".Polter, 8:37 a.m. | permalink |

27.6.04 


At what point in history did snakes lose their vocal cords and legs?

click the pic
(click the pic)


Polter, 12:25 a.m. | permalink |Bemoeial

Waar bemoeit-ie zich eigenlijk mee?


Dil, 12:18 a.m. | permalink |

26.6.04 
couw, 9:43 p.m. | permalink |

Polter, 8:03 p.m. | permalink |

25.6.04 


Lekker filmpje

Een tijdje geleden riep MoveOn.Org op webfilmpjes te maken tegen de regering Bush. Een paar daarvan waren een beetje smakeloos in hun vergelijk van W. met Hitler. Dat is niet netjes en dat mag je in de kroeg wel zeggen maar als je iets positiefs wilt bereiken kun je het beter laten. Dat dacht ook MoveOn.org en de filmpjes werden dan ook snel uit de running genomen. Niet snel genoeg zo blijkt, want nu kunnen we in het nieuwste promotiefilmpje op de website van de Bush/Cheney campagne een paar fragmenten met Hilter facie terugvinden.
En maar klagen dat die Democraten zo smakeloos zijn...


couw, 8:34 p.m. | permalink |

24.6.04 


Groeibrief

Dat het slecht ging met Nederland was bekend. Maar daar hebben we nu een oplossing voor: je schrijft gewoon een "groeibrief".

Wat is in godsnaam een groeibrief???


Dil, 12:19 p.m. | permalink |Bultrugspotting anno 1598Uit het scheepsjournaal bijgehouden door Heyndrick Dirrecksen Jolinck van Zutphen, stuurman op het jacht De Vriesland, onderweg van Texel naar Indië, 1 mei 1598 tot 8 januari 1599:

[folio 14 verso]
Den 30 dito snochtens sach ick noch 2 alcatrasen sinnen grote graeuwe voegels
ende sommighe hebben een widt hooft ende sommige een widt lieff als voeren
verhaelt is. Maer ick sach sonderlinge met meer vandt ander gevoegelte dat
ick dages te voeren gesien hadde. Ende seilden desen nacht Oost ende Oost ten Noorden om ’t lant te siene met eenen doergaende Noord-Westen windt. Ende dese middach hadde
ick mijn hoochte op mijn graetboge ende bevondt mij op 34 graden 57 minuten,
so dat ons die swarte ravens met witte becken nu verlieten ende meer ander
gevoegelte dat wij te voeren gesien hadden. Waer uut oock bleeck in der waerheyt
een goet teecken te wesen dat als u de ravens ende het meeste gevogelte
verlaet dat ghij dan binnen de Cape bendt, nae de mael wij ’s anderen dages omtrent
Cabo des Agulhas waren. Ende die trombas is oock een seer goet tecken daen die
strom kan wel een dach seilens verletten dat ghijdt so ras niet aen en seildt
als ghij wel miendt ende dit koendt ghij oock wel weten doer die variatie
des compas als ghij correcte peilinge der sonne koendt krigen. Ende desen dach
sagen wij een wonderlicke monster van een best in zee gelick off het een
Abades ofte Reinossero gheweest ware ende hadde 3 schilden aen sijn lieff 2 aen
die sijden ende een op sijn rugge van sijn hals tot sijn achter gadt. Hadde een
snuck hooftgen met een hoorntgen op ofte boven sijn snut gelick een Albade.
Ende het hooftgien was schier ofte het van een ijseren wercken geweest
ware. Een lanckachtige hals dunne ende niet wel so lanck als een
kammielshals maer sulck fatsoen, ende blies water achter uut sinnen necke
gelick een walvis blaest maer niet soo sterck. Het schildt op sijne rugge was
bewassen met oosters ende shulpen gelick eenen clippe. Somma was wonderlic
om sien ende desen nacht voerde wij het vier ende ick roock het lant sonder
[folio 15 recto]
het yemant indt schip te wesen die ’t sien mocht. Ende hebbe dit beest hier also
gemaeckt na ick best konde want ick geen schilderen ofte conterfeiten geleert
hebbe. Dit wonderlicke beest hebbe wij gesien in de zee den 31 july
dicht bij ons schip omtrent Cabo de Bon Esperanza.Polter, 10:34 a.m. | permalink |Moe van ongenuanceerd pratende hoofden

Gelukkig ben ik niet de enige die zo vreselijk moe wordt van al dat betweterige geëmmer in de kranten en op de TV:

“Advocaat is de duivel. Ik zie plots het grotere geheel. Het kan niet anders of hij zit ook achter de economische crisis, de invoering van de euro, de oplopende werkloosheid en de afschaffing van het prepensioen.”Polter, 8:32 a.m. | permalink |Goed nieuws

Je zou het bijna niet meer van ze durven verwachten, van de Merikanen, maar ze blijken toch nog wel enig gevoel voor moraal te hebben.
Nu alleen die The Hague Invasion Act nog afschaffen, dan geloof ik het ook.Polter, 8:25 a.m. | permalink |

23.6.04 


Mooi, zo'n idyllisch stadje aan de Elbe.
Lullig alleen dat 21,1% van de 1300 gemeenteraadsstemmen naar de rechste rotzakken ging.


couw, 12:17 p.m. | permalink |

22.6.04 


Driepinterawards

Per heden stel ik een nieuw instituut in: de Driepinteraward. Deze niets-behelzende prijs kan uitgereikt worden door een der drie Pinters, het maakt niet uit hoe veel of hoe vaak of aan wie, als er maar sprake is van verkeerd webdesign.
En daarmee bedoel ik (onder andere): slechte overzichtelijkheid, fout kleurgebruik, algehele onduidelijkheden, irritante indelingen en wat dies meer zij. En: hoe groter de discrepantie tussen de verwachting een goede site aan te treffen en de aangetroffen modderpoel, des te meer de award verdiend is!

De eerste Driepinteraward gaat naar:


[luid gejoel op de achtergrond]


Polter, 5:28 p.m. | permalink |

couw, 12:55 p.m. | permalink |

21.6.04 
couw, 8:52 p.m. | permalink |

Polter, 4:22 p.m. | permalink |Advocaat naar huis


Dil, 3:38 p.m. | permalink |Geruststellend bericht

Na het lezen van dit bericht kun je er donder op zeggen dat Tsjechië van Duitsland wint, waardoor de Nederlanders - zoals gewoonlijk - met hun zesjes-mentaliteit door de groepswedstrijden zullen zwijnen.Polter, 2:55 p.m. | permalink |On-line archiefcursus

Op de website van Het Utrechts Archief staat sinds kort een on-line cursus archiefonderzoek. De cursus wordt gratis aangeboden. Het Utrechts Archief is hiermee de eerste in Nederland die een dergelijke cursus on-line aanbiedt.
De cursus is bedoeld voor iedereen die archiefonderzoek wil verrichten in de archieven van Het Utrechts Archief, maar niet precies weet hoe dit moet. De on-line cursus duurt circa 20 minuten. Aan de hand van een voorbeeld leert men stapsgewijs hoe men dit het beste kan aanpakken. Als voorbeeld is gekozen voor een historisch onderzoek naar het dagelijks leven van de familie Bentinck in Huis Amerongen. Het Utrechts Archief beheert het zeer omvangrijke en rijke archief van dit kasteel.
Heel veel historisch onderzoek kan tegenwoordig al thuis via Internet worden gedaan. Ook het Utrechts Archief heeft een uitgebreide website waarop zeer omvangrijke databases te raadplegen zijn. Niet alleen het onderzoek in de Utrechtse archieven komt uitgebreid in de cursus aan bod; ook het daaraan voorafgaande literatuuronderzoek wordt met behulp van de website www.sabine.nu in de praktijk geïllustreerd. Bij iedere onderzoeksstap verschijnen instructies in de vorm van tekstballonnetjes. Als de bezoeker een fout maakt wordt hij daarop gewezen en op de goede weg geholpen.
De laatste stap in het archiefonderzoek betreft het daadwerkelijk raadplegen van de via Internet gevonden literatuur en archieven. Hiervoor dienen bezoekers nog naar Het Utrechts Archief te komen. De on-line cursus eindigt daarom met een virtuele rondleiding in Het Utrechts Archief die laat zien hoe dit in zijn werk gaat: vanaf de ontvangst bij de receptie van Het Utrechts Archief aan de Alexander Numankade tot aan het moment waarop men als bezoeker de gevraagde documenten ter inzage krijgt in de studiezaal.

De cursur is hier te vinden.

De cursus werd gemaakt door Eric Hennekam Agora en Bas Hennekam in samenwerking met Het Utrechts Archief.

Bron: Cultuurnet.nl


Dil, 2:07 p.m. | permalink |

Polter, 9:40 a.m. | permalink |Who are the brain police?

Hirsi Ali stelde verder in televisieprogramma Buitenhof dat Moslims die solliciteren naar een baan waar een veiligheidsrisico mee is gemoeid, moeten worden gecontroleerd op hun ideologische verleden.
De drastische maatregel die indruist tegen de grondwet, is volgens haar nodig wegens de strijd tegen extremistische moslimterroristen. Moslims worden nu vaak afgewezen op grond van vooroordelen en vage vermoedens. En afwijzingen dragen bij aan het ontstaan van racune waardoor zij vatbaar worden voor de lokroep van het terrorisme, aldus het Kamerlid. Zij denkt dat als de opvattingen van de moslimsollicitanten worden onderzocht er meer vertrouwen ontstaat van de kant van de werkgever.Polter, 9:10 a.m. | permalink |

19.6.04 
Polter, 5:55 p.m. | permalink |Kleurkast

Dit heb je nodig voor het beste resultaat!


Dil, 10:52 a.m. | permalink |

18.6.04 


De Kast

Het probleem is zoals polter ons al afvroeg: "en nu: welke kleur?"
De oplossing is even proberen, wikken, wegen, stemmen en bakkelijen. Dus: doe mee en kies je favoriete kleur.


couw, 10:08 a.m. | permalink |A charming little Jewish Princess

Madonna wordt Joods

with long phony nails


couw, 10:06 a.m. | permalink |

17.6.04 


Voor in de pauze...

Maar denk aan de tijd.......;-)


Dil, 11:32 a.m. | permalink |Moeilijk

bevreemding     ontvreemding     vervreemding

"Waar denk je aan?"
"Aan seks."


Polter, 11:29 a.m. | permalink |Vervreemding

Computers gestolen op beveiligingsbeurs in Hongkong


Dil, 11:00 a.m. | permalink |Neerlands Redding

Neerlands ReddingDil, 10:29 a.m. | permalink |Verkeerd

Altijd al geweten dat advocaten geen verstand van voetballen hebben. Ben benieuwd naar zaterdag...

opstellingDil, 10:26 a.m. | permalink |

16.6.04 


beetje recreatief surfen...

Stuff That Is Awesome

...ach ja, 't menneke is van de straat...


couw, 6:13 p.m. | permalink |Voetbal-lama

Wat Rijkaard kan, kan Totti beter


couw, 5:29 p.m. | permalink |uh... (???)couw, 11:38 a.m. | permalink |In een notendop


[via]


Polter, 9:20 a.m. | permalink |

15.6.04 


Oranjelaan

De Oranjelaan doet haar naam eer aan. De kinders vinden het maar wat tof. Al helemaal als de radio ook nog voorbij komt en een reportage maaktDan doe je als kleine meid toch even de groeten?! (omdat couw de beroerdste niet is vertelt hij er nu dan meteen maar bij dat je de groeten waarschijnlijk alleen te horen kunt krijgen via rechts-klikken-bestand-opslaan)


couw, 11:21 p.m. | permalink |Alles Käse

55 redenen waarom Nederland verliestPolter, 6:41 p.m. | permalink |Schwalbe, Schwalbe über alles

Volgens mij is dit een geheime opname van het Duitse trainingskamp :-)Polter, 12:27 p.m. | permalink |Flitssites en -filmpjesEen kleine week geleden werd het Flashforward2004 NYC and The Flash™ Film Festival gehouden.
Bekijk hier de finalisten.


Polter, 9:59 a.m. | permalink |

14.6.04 


Het belangrijkste onderwerp van de 21e eeuw

Gisterenavond VPRO's Tegenlicht gemist door Engeland-Frankrijk?
Bekijk het hier (breedband-alert).
Hier de smalbandversie.Polter, 12:40 p.m. | permalink |

13.6.04 


Oranje leeft....

Oranje leeft...
klikDil, 10:39 p.m. | permalink |

12.6.04 


Overgang en de bieb...

Op 8 juni j.l. maakte ik gebruik van de openstelling van de sterrenwacht de "Sonneborgh" hier in Utrecht om de Venusovergang te zien. Ik had mijn eclipsbrilletje nog liggen van de zonsverduistering in 1999 en al een heel klein zwart puntje voor de zonneschijf kunnen zien. Maar ik wilde het ook wel eens door een telescoop bekijken.
Het bezoek bracht me meer dan dat. De Sonneborgh is een uiterst charmante sterrenwacht die volledig draait op vrijwilligers, krijg ik de indruk. Behalve de telescoopruimtes kreeg ik ook een kijkje achter de deur van de bibliotheek.

Bibliotheek van de sterrenwacht

Heerlijk, die ouderwetse sfeer van wetenschap...


Dil, 11:51 p.m. | permalink |

11.6.04 


Teambuilding

Teambuilding is zo langzamerhand een bekend verschijnsel bij bedrijven, op scholen en in de sport. Ons Nederlands elftal doet de laatste tijd niet anders, al wordt het de trainer Dick Advokaat door de pers niet altijd even gemakkelijk gemaakt om een goede sfeer te creëren.
Het Russische elftal heeft nu hulp van buitenaf gekregen. Hun eigen vrouwen steken de helpende hand toe. Om hun mannen extra te motiveren voor de Europese titelstrijd zijn negen vrouwen van de spelers van het Russische nationale voetbalelftal uit de kleren gegaan. Ze hebben zich in pikante verschijningsvormen laten fotograferen voor de Russische krant Komsomolskaya Pravda. Elke dag verschijnt daar een andere foto op de voorpagina. Zo hopen ze op extra inzet tijdens de wedstrijden van het elftal.

Bron: Nu.nl


Dil, 11:55 a.m. | permalink |couw luistert...

...lekker relaxte jazzy West Coast film en televisie muziekjes, gratis en voor niks verkrijgbaar op deze sitecouw, 10:47 a.m. | permalink |Winnaars

Altijd leuk die verkiezingen. Als je de commentaren bekijkt zijn het allemaal winnaars.
Dat is pas een win-win-situatie......!


Dil, 2:25 a.m. | permalink |

10.6.04 


Hij ruste in vrede.


Dil, 10:42 p.m. | permalink |

9.6.04 


Beeld

Al met al ontstaat er wel een onbedoeld beeld van de Nederlandse politiek...!

(Maar wél een realistisch beeld: het is en blijft een zooitje!!)


Dil, 4:43 p.m. | permalink |Bijijijijijna.....

Het nieuwe huis is opgeknapt, alle spullen zijn verhuisd, de stereo is aangesloten (koude rillingen over de rug: voor het eerst hebben mijn brulboeien de ruimte die ze nodig hebben en nu hoor ik pas waartoe ze in staat zijn, en dat is niet bepaald mis), het nieuwe fornuis is geleverd - kortom: we zijn bijna klaar met de grote verhuisaktie. Als nu aan het eind van de week de rotte radiator is vervangen, de makelaar de sleutel voor de berging heeft gevonden en ik de vloer in de hal heb gelegd, blijven er alleen nog opruim- en kastbouwwerkjes over.
En natuurlijk de nieuwe ADSL-aansluiting. Gisterenavond had ik al weer op het net aangesloten willen zijn, maar wat bleek: onze vrienden van de KPN hebben geen splitter bij de multi-PC modem geleverd :-P~
Nog een paar dagen geduld heren, dan ben ik er weer.Polter, 11:15 a.m. | permalink |

7.6.04 


Dagje vissenvaders kunnen het altijd beter...


couw, 10:56 p.m. | permalink |

5.6.04 


Nog meer maskers

Een aantal jaren geleden heb ik eens een serie schilderijen besteed aan het fenomeen "maskers".
Het beschilderen van het gezicht is, evenals het dragen van een masker, een universeel verschijnsel dat van magisch-religieuse oorsprong is. Het betekent niet alleen dat men de eigen persoonlijkheid verbergt, maar ook dat men een ander (wezen) wordt. Dit streven naar een andere persoonlijkheid door beschildering of het opzetten van een masker vormt het centrale thema van deze werken.
Doen we niet allemaal op zijn tijd ons best om ons anders voor te doen dan we zijn? Dragen we niet allemaal een masker? Heeft het dragen van make-up niet vaak die functie? Soms heeft die onherkenbaarheid van zijn eigen ik een duidelijk nut; wat zou Batman zijn zonder zijn masker?
Niet zozeer wie men wil zijn of wie men niet wil zijn interesseert me, maar veeleer de formele veranderingen die plaatsvinden. Er is weinig verschil tussen beschilderen en het opzetten van een masker. Ook een beschildering krijgt al snel een maskerachtig karakter. Een beschildering is een masker óp, in plaats van vóór het gezicht. We zien de nieuwe persoonlijkheid en accepteren deze haast als vanzelf. De ogen houden het masker levend. Maar in de ogen blijft ook het eigen karakter onverbloemd aanwezig, hoe men zijn best ook doet om iemand anders te zijn. Dát is het magische moment in mijn schilderijen.

Klik op het plaatje voor nog meer maskers.

Mijn ware ik
"Mijn ware ik"Dil, 1:46 p.m. | permalink |

4.6.04 


couw luistert...niet vergeten af en toe naar echt heel erg goede muziek te luisteren...


couw, 7:42 p.m. | permalink |We zijn d'r bijna...

Nog een schampere 15 miljoen kilometer heeft de sonde Cassini/Huygens voor de boeg alvorens zij tussen twee van de ringen van Saturnus doorduikt en haar 76 omloopbaantjes rondom the planeet met de ringen begint. Dat belooft weer een hoop fantastische plaatjes zo over een maandje.


foto gemaakt door de sonde op 16 Mei


couw, 6:17 p.m. | permalink |Ook leuk

Ooit, in een biologieles, heb ik aan de hand van een formulier van een merikaanse verzekeringsmaatschappij uitgerekend dat ik 64,9 jaar oud zou worden. Vandaag vind ik op webgemms een link naar een andere levensverwachtingsberekeningsmethode. Deze jongen heeft nog 34,31 jaar voor de boeg: ik word ruim 66.
Ik ben op de goede weg!Polter, 12:56 a.m. | permalink |

3.6.04 


Geld moet rollen

Vandaag heb ik mijn persoonlijke record geld uitgeven verbeterd: €164.027,62 binnen twee uur.
Maar dan heb je ook wat: een nieuwe vloerbedekking én een nieuw huis ;-)Polter, 7:35 p.m. | permalink |Prachtige vondst

Soms levert surfen op het net (let wel: ik ben aan het WERK....) prachtige vondsten op:Travel brochure "Rotterdam - Book for Europe via Rotterdam," circa 1933. Designed by H. Th. Wijdeveld editor and sometimes designer of the famous Dutch periodical 'Wendingen.' Published by the City of Rotterdam. Front cover.

Kijk ook eens hier en hier....


Dil, 4:06 p.m. | permalink |Onzin

Een Australische is tot miss universe gekozen.
Tweede werd een Arcturiaanse vormwisselaar, derde een ééncellige van Wega.Polter, 8:07 a.m. | permalink |

2.6.04 


Mijn eigen masker...(zonder visitekaartje)

maskerDil, 9:19 p.m. | permalink |

1.6.04 


Ik verzeker!bouw je eigen masker!
nieuw!
nu met visitekaartje!


couw, 8:07 p.m. | permalink |Hitchcockcouw, 5:28 p.m. | permalink |Polter luistert


Bonobo - Dail 'M' for Monkey (2003)

[luister naar 'Flutter']


Polter, 11:28 a.m. | permalink |

     DRIEPINTER     

DriemanslogUitgangspunten

1. Dit log gaat niet noodzakelijkerwijs over bier en/of melk
2. Elke logger post wanneer het hem uitkomt
3. Noch op het aantal posts, noch op het tijdstip van posten is een beperking van kracht
4. Niemand grijpt in in andermans postings
5. Algemene normen van fatsoen en betamelijkheid (onderling te bepalen onder het genot van enige alcoholische versnaperingen) worden in acht genomen

LINKSDilPolterLinkgeest


ARCHIEF

 
Top Weblog Commenting by HaloScan.com